Ancient Roman Coins Worth 'Millions' Found by Construction Workers

Polityka monetarna starożytnego Rzymu

Temat, którym historycy rzadko się zajmują, bo jest mało źródeł o ekonomii starożytnego Rzymu okazał się zaskakująco ciekawy. W Imperium Rzymskim rozciągającym się na przestrzeni 4.000 km od Bretanii do Eufratu i nazywanym państwem światowym, liczącym od 200 do 300 mln obywateli w różnych okresach, obowiązywała zasada braterstwa państwa i obywatela.